Infraestructura verda

Infraestructura verda

El concepte d’infraestructura verda s’entén com una xarxa d’espais de funcionalitat diversa que contribueixen a la millora ecològica, social i ambiental del territori, planificada de forma estratègica, dissenyada i gestionada per a la prestació d’una extensa gama de serveis ecosistèmics. Incorpora els espais verds, aquàtics i litorals. Afecta tant als sistemes naturals com a l’últim esglaó del projecte urbà, ja bé sigui a l’hora de dissenyar un parc urbà o a l’hora d’afrontar el disseny de la reforma d’un carrer arbrat.

En l’àmbit Besòs, a tall d’exemple, la infraestructura verda va des del Turó de Montcada, en tant que passera de connectivitat ecològica i espai de lleure, el gran corredor fluvial del riu Besòs, els parcs metropolitans, com ara el de Can Zam o el del Molinet, com espais de lleure per la població, les places urbanes,… Però també el conjunt de carrers, espais que, entesos com un conjunt, proveeixen de verd urbà de proximitat.

Un verd urbà que genera confort ambiental per la ciutadania, produint ambients d’ombra o assolellats que es perceben com a millores tèrmiques depenent de l’estacionalitat, amb racons de paisatges més amables i de qualitat per badar o senzillament estar-s’hi, filtres de la contaminació. També tenen un impacte econòmic positiu incrementant el valor d’allò circumdant. Són espais que a l’hora permeten millorar l’absorció CO2, tot fent entrar part de biodiversitat a la ciutat ben connectada amb el riu i altres espais biodiversos. Una millora de l’espai públic urbà que el dignifica i el valoritza, i en possibilita un ús i gaudi de la seva població.

El Consorci del Besòs conscient d’aquesta nova visió i interpretació del territori treballa en aquest línia de tractament de l’espai públic. Exemple d’això n’és el projecte d’arranjament del camí del Rec Comtal. Cal potenciar el verd urbà actuant en conseqüència amb la grandària i la funcionalitat de les diferents peces que conformen el sistema d’espais verds. En definitiva, és una línia d’actuació prioritària que pretén continuar i incentivar amb concordança a la tendència de configurar un espai públic més respectuós amb l’entorn, amb més prestacions quant a sostenibilitat tot pensant en els ciutadans.

Objectiu 10

Establir i millorar la relació entre els espais oberts i els espais urbans.

Objectiu 11

Aplicar criteris d’implementació coherents i respectuosos per tota la infraestructura verda.

Objectiu 12

Vincular i millorar els diferents elements del verd urbà en les trames urbanes del Besòs.

ACCIONS

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat