El Consorci del Besòs ha adjudicat a V.V.V. Proyectos y Servicios con Ingenio, S.L la redacció del projecte executiu i per la direcció d’obra de perllongament del carrer Torrent Tapioles

Carrer Tapioles

El Consorci del Besòs ha adjudicat a V.V.V. Proyectos y Servicios con Ingenio, S.L, la redacció del projecte executiu i per la direcció d’obra de perllongament del carrer Torrent Tapioles

Dilluns, 27 de novembre

El Consorci, dins el Pla de Millores de la Mobilitat al barri de Vallbona de Barcelona, ha adjudicat a V.V.V. Proyectos y Servicios con Ingenio, S.L, la redacció del projecte executiu i per la direcció d’obra de perllongament del carrer Torrent Tapioles.

El document té com a objectiu el desenvolupament d’un nou tram de carrer, com a perllongament del Torrent Tapioles, modificant l’actual direcció d’aquest segons el planejament vigent i fins a la seva connexió amb el carrer Pierola, complint d’aquesta manera amb el planejat al Pla de Millora de la Mobilitat al barri de Vallbona de Barcelona.

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat