El Consorci del Besòs adjudica a Batlle i Roig Arquitectura, SLP, la redacció d’obra de la connexió per a vianants entre els carrers Oristà de Barcelona i Bosc de Montcada

Carrer Orista_Bosc

El Consorci del Besòs ha adjudicat a BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, S.L.P, la redacció d’obra de la connexió per a vianants entre els carrers Oristà de Barcelona i Bosc de Montcada

Dimarts, 14 de novembre

El Consorci, dins el Pla de Millores de la Mobilitat al barri de Vallbona de Barcelona, ha adjudicat a Batlle i Roig Arquitectura, SLP, la redacció d’obra de la connexió per a vianants entre els carrers Oristà de Barcelona i Bosc de Montcada i Reixac, i d’arranjament del talús entre el carrer Oristà i el Rec Comtal.

El document té com a objectiu l’arranjament urbanístic del camí que connecta els carrers Oristà i Bosc entre els barris de Vallbona a Barcelona i Can Sant Joan a Montcada i Reixac, i del talús existent entre el carrer Oristà i el Rec Comtal, d’acord amb els següents criteris: garantir un pas confortable i segur pels vianants pel camí; connectar un itinerari cívic entre ambdós barris; i dotar de valor paisatgístic a totes les intervencions.

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat